Catalunya a l’Edat Mitjana: Orígens i expansió territorial Tag